Bu blogda Hemisphere™ GNSS tarafından geliştirilen Atlas aRTK destekleme algoritması anlatılmıştır.

Atlas aRTK™
Uydu Tabanlı RTK Destekleme Motoru

Giriş
Bu doküman Hemisphere™ GNSS tarafından geliştirilmiş ve patent altına alınmış Atlas aRTK™ RTK destekleme algoritmasına kısa bir bakış sunar.

aRTK™ Nedir?
GNSS endüstrisinde kullanılan en popüler konumlandırma tekniklerinden biri Real Time Kinematic (RTK) tekniğidir. RTK tekniğini kullanan kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak yakınlarında bulunan başka bir GNSS alıcısından veya bir GNSS ağından düzeltme veris i alırlar. Bu düzeltme verileri genellikle radyo modemler veya internet üzerinden GSM modemler kullanılarak iletilir. Yeni nesil GNSS alıcıların birçoğunda GSM modemler bulunduğundan, internet son zamanlarda daha çok kullanılan bir veri iletme yöntemidir.

RTK tekniği popüler bir yöntem olmasına karşın kesintisiz veri ihtiyacından dolayı bu tekniğinde çeşitli sınırlamaları vardır. Beklenen hassasiyet değerlerinin korunabilmesi için, GNSS alıcısı neredeyse kesintisiz düzeltme verileri almalıdır. GNSS pazarındaki birçok GNSS alıcısı verinin kesilmesi durumunda kullanıcıya on veya yirmi saniyelik bir zaman tanır.

aRTK, Hemisphere GNSS tarafından geliştirilen ve radyo veya GSM tabanlı sistemlerin veri iletme istikrarsızlığını büyük ölçüde azaltan yenilikçi bir çözümdür. Atlas L-Band teknolojisi üzerine kurulu bir teknoloji, destekleyici ve tamamlayıcı bir yedek veri kaynağıdır.

Şekil 1 – Geneneksel RTK ile Atlas aRTK Karşılaştırması

Nasıl Çalışır?
aRTK’nın çalışma mantığı çok basittir. GNSS alıcısı, L-Band tabanlı destekleme verilerini alırken aynı zamanda radyo veya internet üzerinden düzeltme verilerini de alır. Böylece GNSS alıcısı arazide çalışırken ikincil bir düzeltme kaynağından veri alır. GNSS alıcı sının kurulumu yapıldıktan kısa bir süre sonra aRTK devreye girer ve radyo veya internet tabanlı veri kaynağı kesilse bile konum hesaplamaya devam eder.

Şekil 2 – Atlas aRTK İş Akışı

Aşağıdaki tablo aRTK teknolojisi ile ilgili bazı performans özelliklerini göstermektedir.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi Atlas L-Band desteğine sahip bir GNSS alıcısı klasik RTK motoru ile çalışan GNSS alıcısı ile karşılaştırıldığında daha donanımlı bir üründür. Radyo veya internet tabanlı RTK düzeltme verileri herhangi bir sebeple kesintiye uğradığında aRTK motoru otomatik olarak devreye girerek, kullanıcıya iki dakika boyunca cm hassasiyetinde konum üretmeye devam ediyor. Eğer bir Atlas aboneliğiniz var ise süre sınırı olmaksızın, yok ise maksimum yirmi dakika boyunca konumlama desteği devam ediyor. Aşağıdaki grafik, Atlas aboneliği olduğunda ve olmadığındaki nominal performans farkını göstermektedir.

Şekil 3 – Atlas aRTK Performans Grafiği

Özet
aRTK™, Hemisphere™ GNSS tarafından geliştirilen ve klasik RTK’nın limitlerini ortadan kaldıran, benzersiz bir destekleme motorudur. Sistem karasal tekniklerle taşınan RTK düzeltme verilerinin kesilmesi halinde, herhangi bir Atlas aboneliği olmadan GNSS kullanıcısına iki dakika boyunca jeodezik hassasiyette konumlama imkânı verir.

Blogun .pdf versiyonu için tıklayınız.

Kaynakça
Hemisphere GNSS. (2018). Atlas® aRTK™ Satellite-Based RTK Augmentation. Hemisphere GNSS: https://hemispheregnss.com/wp- content/uploads/2018/11/hemispheregnss_artk_overviewpaper_20181119.pdf adresinden alındı

Hemisphere GNSS. (2020). Hemisphere GNSS. Atlas® GNSS Global Correction Service: https://www.hemispheregnss.com/product/atlas-gnss-global-correction-service/ adresinden alındı

Copyright © 2020 Pin Teknik. Tüm Hakları Saklıdır.
+90 536 453 43 42